Zionisten zijn Nazi's

Er zijn geen grotere Nazi's dan de Zionisten. De Christenheid is erg en de Zionisten zijn pas echt erg. Wat een tuig. Van links tot rechts. De hele Zionistische beweging is een terroristische organisatie vanaf het begin in 1897 af. Opgezet om Holocaust op de Joden te plegen en anderen daarvoor te laten opdraaien. De Zionisten plegen nog steeds Holocaust op de Joden omdat zij de Palestijnen van hun geboorte grond 'ausrotten', en daarbij zichzelf Joden noemen om zich achter die schijnvertoning te verschuilen én liegen dat veel van de Palestijnen niet oorspronkelijk Joden zijn die het Midden Oosten nooit verlaten hebben. Zionisten zijn géén Joden. Zionisten zijn Nazi's en Joden zijn Joden. Joden zijn te herkennen aan het feit dat zij zich als Joden identificeren en geen relatie onderhouden met de Joodse Staat. De Joodse Staat is oorspronkelijk door de Zionisten opgezet als Wereld Getto, in verband met het door Zionisten gepropageerde Jodenprobleem. De Joden hadden geen probleem. Die leefde in de Diaspora, in een wereld die door de Franse Revolutie, Contract Sociale en de algemenen mensenrechten van Rousseau voor iedereen vrijer en vrijer werd. Daar waren de Zionisten tégen. Die wezen al die vrijheden af namens alle Joden op aarde en zij predikten het veroorzaken van antisemitisme om Joodse rijkdommen te liquideren zodat de Zionisten verse Joodse immigranten verkregen ten behoeve van de Heilige Zionistische Zaak: kolonisatie van Palestina.


Er zijn grofweg twee groepen Joden op aarde: de Oost Europese Joden en de Zuid Europese Joden. De Zuid Europese Joden zijn de Israëlieten zoals die in de tijd van Jezus Christus in Israël leefde. De Oost Europese Joden bestonden toen nog niet. Oost Europese Joden zijn bekeerde Oekraïners. In 740 ná christus politiek opportunistische bekeerd door de leider. Deze mensen zijn altijd in getto's gehouden. De aristocraten onder hen zijn de rijkste 'Joodse' bankiers op aarde en hebben betaald voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Déze Oost Europese Joden wisten gevestigd in de Verenigde Staten in 1900 al dat er een Holocaust zou gaan plaatsvinden in Europa. Zij zamelde daarvoor geld in en zij betaalde veilig vanaf hun trans-Atlantische adelaarsnest de Nationaal Socialisten met behulp van een koerier die drie keer van Amerika naar Hitler gereisd is om het geld aan de Führer persoonlijk te overhandigen.


Deze persoon die zich Sidney Warburg noemt heeft zijn ervaringen opgeschreven en is geëxecuteerd in 1941. Zijn boekje is in der tijd direct uit de handel genomen. Recent herondekt en opnieuw uitgegeven, vijf euro bij Bol.com. Net zo duur als de krant op Zaterdag en het bevat wél nieuws. Ook in de jaren dertig vorige eeuw circuleerde er geruchten als zou Hitler Joodse roots bezitten. Inmiddels is bekend dat Hitler zijn neef heeft afgekocht om te zwijgen over de Joodse wortels van Hitler. Hitler is het kleinkind van de huismeid van de Rothschild bankiers en vermoedelijk is één van de Rotschilds zijn opa. Als feiten in de geschiedenis wat de Zionisten niemand vertelt omdat de Zionisten er Nazistisch belang bij hebben dat u in onwetendheid geplaatst blijft over de ware aard van het Zionisme en de diepe broederlijke banden die er tussen de Zionisten en de Nazi's bestonden en nog altijd bestaan getuige de Nazi-politiek van de Zionisten in het Midden Oosten en het bijpassende werk van de propaganda-nazi's van het CIDI.


Spijkerharde archeologische vondsten -onder andere het bovengenoemde boekje van Sydney Warburg en de als achtergrond afgebeelde dagboeken van Zionisten leider Herzl wat leest als een Zionistische Super Mein Kampf- wijzen uit dat Zionisme en de Nazi's twee benamingen zijn voor dezelfde beweging. Zionisten zijn de edele Nazi's. Nazi's zijn de militante Zionisten. Hitler was uitvoerder van de Heilige Zionistische Zaak. De hele levensloop van Hitler is doordenkt van contacten en/of links met de Rotschilds. Dat zijn die rijke aristocratische wannabe Joden die met hun vermogens het financieel commando voerden over de grote legers die ook betrokken waren bij de Tweede Wereldoorlog waaronder die van Duitsland. De hele opbouw van de Duitse legers bij en tijdens de prelude op de Tweede Wereldoorlog is gefinancierd door Zionisten en geïnspireerd op realisatie van de Heilige Zionistische Zaak. Auschwitz was onderdeel van het conglomeraat van bedrijven van de Rothschild bankiers. Ronny Naftaniel en overige  liegende Zionisten van het CIDI weten dit allemaal al lang en zij weten ook dat zij met hun liegen en bedriegen het Jodendom ten onder brengen. Dat is immers het doel van het Zionisme: Joden kapot maken. En ook andere Semieten zoals de Islamieten. Het kan die Oost Europese of Ketterse Joden niks schelen wie zij kapot maken zolang iedereen behalve zij kapot zijn.